Bezwaar maken niet meer mogelijk

Bezwaar maken tegen de huurverhoging van 1 juli 2023 is niet meer mogelijk. U kon uw bezwaarschrift voor 1 juli 2023 bij ons indienen. Heeft u bezwaar gemaakt tegen de huurverhoging?

Bezwaarprocedure

Huurverlaging

Huurt u een sociale huurwoning van ons? En is uw inkomen gedaald? Mogelijk kunt u bij ons een huurverlagingsverzoek indienen.

In deze gevallen kunt u huurverlaging aanvragen

U huurt iets anders van ons:

Bedrijfsruimte
Parkeerplaats, garage of berging

Veelgestelde vragen

Welke documenten stuur ik mee met mijn bezwaar?
Welke documenten u mee moet sturen ligt aan de reden van uw bezwaar.
Zorg dat u de documenten bij de hand (digitaal) heeft, voordat u start met bezwaar maken.

Is uw huishoudinkomen gedaald?
Huurt u een sociale huurwoning en heeft u meer dan 2,6% voorgesteld gekregen? Dan stuurt u het volgende toe;
 • Een inkomensverklaring 2022 van de Belastingdienst van alle bewoners.
 • Uittreksel BRP waaruit blijkt hoeveel personen op het adres staan ingeschreven
Bent u chronisch ziek?
Huurt u een sociale huurwoning en heeft u meer dan 2,6% voorgesteld gekregen? Dan stuurt u in ieder geval één van de volgende documenten toe;
 • Zorgindicatie minimaal 10 uur per week thuisverzorging/-verpleging
 • Indicatie verpleeghuiszorg, maar thuiswonend
 • Geldige zorgindicatie
 • ADL-indicatie
 • Beschikking WMO voor woningaanpassing
 • Verklaring blind zijn voor minimaal 95% van huisarts
 • Blijk van waardering voor mantelzorg van gemeente voor een lid van het huishouden
Bent u het oneens met de puntentelling van uw woning?
Mijn bezwaar is afgewezen, wat nu?

Wijzen wij uw bezwaar af, dan heeft u twee mogelijkheden. U kunt uw bezwaar intrekken of een uitspraak van de Huurcommissie vragen:

 • Bezwaar intrekken
  Kiest u ervoor om uw bezwaar in te trekken? Dan voeren wij per 1 juli 2023 de voorgestelde huurverhoging door. U ontvangt hiervan een bevestiging. U kunt tot 10 augustus 2023 uw bezwaarschrift bij ons intrekken. Doet u dat niet, dan sturen wij uw bezwaarschrift door naar de Huurcommissie.
Bezwaar intrekken

 • Naar de Huurcommissie
  Zijn wij het niet eens met uw bezwaar en u wilt het bezwaar niet intrekken? Dan zijn wij verplicht om uw bezwaar voor te leggen aan de Huurcommissie. Wij sturen uw bezwaar en de benodigde stukken uiterlijk 10 augustus 2023 op naar de Huurcommissie. U ontvangt hiervan een bericht van de Huurcommissie.
U bent akkoord met mijn bezwaar, wat kan ik verwachten?
Zijn wij akkoord met uw bezwaarschrift? Dan passen wij de huur per 1 juli 2023 met het nieuwe percentage aan. Dit bevestigen we per brief aan u. Dit bevestigen we per brief aan u.
Hoe kan ik mijn bezwaar intrekken?
U kunt uw bezwaar online intrekken. Trekt u uw bezwaar in? Dan voeren wij per 1 juli 2023 de voorgestelde huurverhoging door. U ontvangt hiervan een bevestiging. U kunt uw bezwaarschrift tot 10 augustus 2023 bij ons intrekken.

Let op: trekt u uw bezwaar na 1 juli in? Dan ontvangt u van ons nog een factuur voor het verschil tussen de oude en nieuwe huurprijs voor 1 maand. Trekt u uw bezwaar niet in? Dan sturen wij uw bezwaarschrift door naar de Huurcommissie.

Bezwaar intrekken