Ranonkel

Bodemdaling Bloemhof


In de wijk Bloemhof is er sprake van bodemdaling. Bodemdaling is een natuurlijk proces, waarbij de zachte bodem langzaam zakt door het gewicht van gebouwen en verkeer. Dit kan leiden tot problemen met huizen, zoals scheefstand, scheuren en wateroverlast.

Huizen zonder funderingspalen (heipalen) zakken mee met de bodem, kunnen scheef gaan staan en scheuren vertonen. Bij huizen op funderingen met heipalen kunnen er ongewenste hoogteverschillen zijn met de buitenruimte. Door zo’n hoogteverschil kunnen kabels, (riool)leidingen en aansluitingen onder de grond breken. Er zijn ook andere uitdagingen in de wijk, daarom maakt de gemeente een plan voor Bloemhof. Op de website van de gemeente vindt u meer informatie.

Complex Ranonkel


De woningen binnen het complex Ranonkel hebben geen funderingspalen. De woningen van dit complex zijn langzaam aan het verzakken. Het verzakken gaat zo langzaam dat u hier weinig van merkt. De woningen blijven veilig om in te wonen. We zijn nu in de beginfase om een goede aanpak te bedenken. Omdat het maken van een plan zorgvuldig moet gebeuren, kost het veel tijd.

Vragen?
Stel ze gerust via ranonkel@hefwonen.nl

Of bel met sociaal projectleider Noura Shukur,
010 210 66 00


Nieuwsbrieven