Tweebosbuurt

In de Afrikaanderwijk (Feijenoord) ligt de Tweebosbuurt. Tweebos wordt begrensd door de straten Hilledijk, Putselaan, Pretorialaan en Paul Krugerstraat. Een goed bereikbare buurt tegen het centrum van de stad. Maar de Tweebosbuurt is ook een van de buurten met de meest dringende problematiek van Rotterdam en veel verouderde woningen. Niets doen leidt naar verwachting tot problemen in de wijk en een verslechterd imago. De komende jaren vernieuwen wij samen met de gemeente de Tweebosbuurt. De totale aanpak van de buurt neemt meerdere jaren in beslag.

Grote opgave

De vernieuwing van de Tweebosbuurt betreft de sloop van ongeveer 588 woningen en bedrijfsruimten, waarvan 524 huurwoningen van . Om bewoners de mogelijkheid te geven terug te keren naar de buurt, realiseren we 177 nieuwe sociale huurwoningen. Ook renoveren we 101 woningen die beschikbaar blijven in de sociale huur.

Nationaal Programma Rotterdam Zuid

De plannen van een gemengd aanbod in de Tweebosbuurt passen binnen de uitgangspunten van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid en de (gemeentelijke) woonvisie. Deze hebben tot doel te komen tot een kwalitatief goede woonwijk. en de gemeente verdienen niet aan deze plannen. Zoals elke herstructurering met sociale huurwoningen zijn er bijdragen van , de gemeente en het Rijk nodig.

Bewoners

Alle bewoners zijn verhuisd naar een andere woning. 88% van de bewoners bleef in Rotterdam, waarvan 91% in Rotterdam-Zuid. 67% vond een nieuwe woning in de directe omgeving. In september 2023 keren 100 oud-bewoners terug naar de Tweebosbuurt. Zij kregen voorrang op een woning in de nieuwbouw De Roseknoop.

Lees meer over de nieuwbouw De Roseknoop (blok S)
Lees meer over de nieuwbouw Blok U&Q
Lees meer over de plannen van de gemeente