Verboomstraat

In de Rotterdamse wijk Charlois bevindt zich het complex Verboomstraat (even huisnummers). Dit zijn de woongebouwen op de Verboomstraat 130-156, Struitenweg 47-55, Verboomstraat 174-184 en Nieuwenhoornstraat 133-143. Niet te verwarren met de Verboomstraat met oneven huisnummers.

We onderzochten de mogelijkheden voor het verbeteren van deze woningen. Duidelijk werd dat er ingrijpende en kostbare werkzaamheden nodig zijn om de kwaliteit van de woningen met een renovatie te verbeteren. Bewoners kunnen hierbij niet in hun woning blijven. Samen met de klankbordgroep en de bewonerscommissie werken we nu aan een plan voor eventuele sloop en nieuwbouw.

Vragen?
Neem contact op met Saskia Braat (bewonersbegeleider)

Bel 010 210 66 00
Of mail naar
verboomstraat@hefwonen.nl

Nieuwsbrieven