Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar passen wij de netto huur - dat is de kale huur zonder servicekosten - aan. Met hoeveel procent wij uw netto huur verhogen, is afhankelijk van wat u van ons huurt.

Bekijk uw huurverhoging. Bent u het niet eens? Dan leest u direct hoe u bezwaar maakt.

Woning Bedrijfsruimte Parkeerplaats, garage of berging

Eenmalig huurverlaging

Verlagen wij dit jaar uw huur? Dan ontvangt u niet in april, maar in mei een brief. U hoeft zelf niets te doen. Uw netto huur gaat dan van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 omlaag naar € 575,03 per maand. De netto huur is de huur zonder servicekosten.

Lees meer

Informeren Belastingdienst

Wij geven uw nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Zij passen uw huurtoeslag niet direct aan. Dit gebeurt pas aan het einde van het jaar, bij de definitieve berekening. Wilt u uw huurtoeslag met ingang van 1 juli 2023 al wijzigen? Geef dan uw nieuwe rekenhuur door aan de Belastingdienst. De rekenhuur is de netto huur plus de servicekosten.

Bekijk uw rekenhuur
Wijzigingen doorgeven

Let op: Is uw huur verlaagd? Voorkom terugbetaling, pas uw huurtoeslag direct aan!

Veelgestelde vragen

Wat is de maximale huurverhoging voor 2023?

De overheid bepaalt de kaders waarbinnen we de huur mogen verhogen. Op basis van deze kaders bepalen wij ons huurverhogingsbeleid.
Bekijk de kaders van de overheid op Rijksoverheid.nl

Welke kosten passen wij op 1 juli aan?
Naast uw netto huur passen wij ook het voorschot voor uw servicekosten aan. U betaalt servicekosten voor bijvoorbeeld schoonmaak en verlichting in het trappenhuis, ontstoppen van de riolering en groenonderhoud. Betaalt u een voorschot stookkosten aan ons? Dan wordt uw voorschot stookkosten op 1 juli 2023 niet verhoogd.

Door de huurverhoging kan ik mijn huur niet meer betalen, wat kan ik doen?

Verwacht u door de huurverhoging uw huur niet (volledig) of niet op tijd te kunnen betalen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Samen kijken we naar een passende oplossing.

Lees advies bij het oplossen van schulden, ook om schulden te voorkomen

Waarom kan uw huurprijs anders zijn dan die van uw buren?

Uw huur en die van uw buren kunnen om verscheidene redenen van elkaar verschillen.

U huurt een sociale huurwoning
Elke woning heeft een maximale huurprijs. We mogen nooit meer dan die maximale huurprijs vragen, wel minder. De maximale huurprijs bepalen we met een puntentelling. Uw woning krijgt punten op basis van onder andere het oppervlakte, aantal kamers, energielabel en de WOZ-waarde. Als iemand zijn woning opzegt, dan kunnen we na de huuropzegging de huur van die woning aanpassen. Het gevolg hiervan kan zijn dat twee gelijke woningen een verschillende huurprijs hebben.
Maar ook de jaarlijkse huurverhoging kan ervoor zorgen dat de huurprijs die u betaalt, verschilt van die van uw buren. Zo passen we dit jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging toe.
Bekijk uw puntentelling

U huurt een vrije sector huurwoning
Bij de verhuur van vrije sector woningen passen wij marktprijzen toe. U kunt dit vergelijken met de koopwoningmarkt waarin aan- en verkoopbedragen ook kunnen verschillen door de marktsituatie op het moment van verkoop. Wij bepalen zelf wat in de markt een redelijk huurbedrag is. Wat de woning waard is volgens de puntentelling is houden wij daarbij aan als richtlijn.
Wij willen dat woningen die gelijk zijn in kwaliteit ook qua huurprijs dichter bij elkaar liggen. Woningen waarvan de huurprijs al in de buurt ligt van wat wij een redelijk huurbedrag vinden, krijgen minder huurverhoging dan woningen met een huurprijs die daar ver(der) onder ligt.

Waarom krijg ik een inkomensafhankelijke huurverhoging?
U heeft een hoger middeninkomen of een hoog inkomen en woont in een sociale huurwoning en uw huurverhoging is hoger dan 2,6%? Dan heeft u een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen.

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, mag uw inkomen niet te hoog zijn. Als u nu opnieuw zou willen huren, kunt u niet reageren op sociale huurwoningen. Uw inkomen is te hoog. We noemen dat scheefwonen. De overheid wil scheefwonen tegengaan. En ervoor zorgen dat er genoeg sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor mensen met een laag inkomen. Daarom heeft zij de inkomensafhankelijke huurverhoging ingevoerd. Iedereen die in een sociale huurwoning woont die gezien zijn inkomen eigenlijk te goedkoop is, kan dus extra huurverhoging krijgen.

Huurverhogingsbeleid overheid
De overheid bepaalt de kaders waarbinnen we de huur mogen verhogen. Op basis van deze kaders bepalen wij ons huurverhogingsbeleid.
Bekijk de kaders van de overheid op Rijksoverheid.nl
Kan ik huurverlaging krijgen?

In sommige gevallen verlagen wij de huur. Bekijk de mogelijkheden.

Bekijk de mogelijkheden voor huurverlaging

Wanneer gaat de huuraanpassing in?

De jaarlijkse huurverhoging of de eenmalige huurverlaging gaat in per 1 juli – tenzij u bezwaar heeft gemaakt of er andere afspraken gelden.

Huur ik een sociale of een vrijesectorwoning?
Uw aanvangshuurprijs bepaalt of u een sociale of vrijesectorwoning huurt.
In uw huurcontract vindt u uw aanvangshuurprijs. Dat is de kale huurprijs op de ingangsdatum van de huurovereenkomst.

Bekijk alle huurliberalisatiegrenzen sinds 1989 op Rijksoverheid.nl.